"TOYS-COM Grzegorz Grab w Koszalinie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka produkcji chińskiej - Rowerek trójkołowy dla dzieci #evo/T306D nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się, w wyniku badania, małych elementów ( od plecaczka stanowiącego wyposażenie rowerka odłączyły się uchwyty suwaków ), co stwarza zagrożenie zadławienia lub uduszenia się dziecka w przypadku ich połknięcia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."